Nivex inbrottsfördröjande skåp skyddar stöldbegärlig egendom och
personliga tillhörigheter på arbetsplatsen, i bostaden, i offentliga lokaler
och på hotellrummet.
EID Skåpen
- är tillverkade i kraftig stålplåt.
- är förberedda för förankring i golv eller vägg.
- lättanvänt omställbart elektroniskt batteridrivet kodlås.
- två användarkoder.
- LCD display
- batteribackup för ev. nödöppning.
- nödöppningscylinder med två nycklar

Pris: FR20EID  1719 kr inkl moms
Pris: FR30EID  2214 kr inkl moms